Monthly Archives سپتامبر 2023

معرفی بهترین سایت های فروش کتاب الکترونیکی

این روزها، با توجه به سختی دسترسی به کتاب ها و نیز محدودیت های جغرافیایی در دسترسی به کتاب ها، فروش کتاب الکترونیکی به یکی از محبوب ترین روش های دستیابی به کتاب ها تبدیل شده است. در این راستا، صدها وب سایت در حال ارائه کتاب های الکترونیکی هستند. در این مقاله، به معرفی بهترین سایت های فروش کتاب الکترونیکی می پردازیم.

با توجه به پوشش گسترده و بالای کتاب ها و نیز هزینه های قابل توجه، Amazon به عنوان یکی از بهترین سایت های فروش کتاب الکترونیکی در جهان شناخته شده است...

Read More