Monthly Archives دسامبر 2022

سوغات و صنایع دستی زنجان

هنرمندان همدان نقوش زیبایی را بر روی ورقههای نازک طلا و نقره حک میکنند؛ سپس این ورقهها روی سطوح مختلفی مانند فلز، چوب، سرامیک و شیشه چسبانده میشوند تا محصولات طلاکوب و نقرهکوب بسیار ارزشمند و خاصی تولید شود.

معرفی صنایع دستی استان زنجان

گز آردی نهاوند هم از جانب اهالی و هم از سمت گردشگران و مسافران، همواره بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و طرفداران زیادی دارد...

Read More