Monthly Archives دسامبر 2020

Salesforce برای خرید Slack در معامله 27.7 میلیارد دلاری

بر اساس توافق نامه ، سستی (کار کردن) سهامداران 26.79 دلار پول نقد و 0.776 سهم سهام Salesforce به ازای هر سهم Slack دریافت می کنند. فروشنده (CRM) این معامله را سه شنبه همزمان با انتشار درآمد خود برای سه ماهه سوم سال مالی 2021 اعلام کرد.
این حرکت اجازه خواهد داد فروشنده (CRM)، که برای تقویت پیشنهادات تجاری خود نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر ابر و سایر برنامه های سازمانی را به فروش می رساند. این شرکت که در سال 1999 راه اندازی شد ، از نظر فهرست درآمد در سال 2019 در رتبه 240 بزرگترین شرکتهای Fortune 500 قرار گرفت...
Read More