20 روش مقاوم سازی و تقویت ساختمان فولادی و بتنی

1- در شرایطی‌که دیوارهای برشی فولادی به درستی طراحی شوند، سیستم هایی حیاتی رخ پذیری و ظرفیت استهلاک انرژی بالا حاصل می شود. به جهت ساختمان های با کادر خمش پذیر، اجرای درست اتصالات پانل ها حدود 68 درصد به دشواری جانبی قاب اضافه کرده و همینطور مود تغییر شکل سیستم از تغییر تحول شکل برشی به تغییر‌و تحول رخ برشی خمشی تبدیل می گردد. معایب کادر های مهاربندی شده نیز محور در مقاوم سازی ساختمان چیست؟ تیم کادر و میانقاب با لبریز شدن درون قاب به یاری پانل آجری یا این که بتنی، ایجاد میشود. به طور کلی یکی از شیوه های گزینه استفاده، به کارگیری از یک بدنه ساخته شده از ورق فولادی است که در اطراف ستون قرار می گیرد و فاصله در میان ستون موجود و بدنه فلزی کلیدی گروت و یا بتن لبریز می شود. اهمیت ارتقا ظرفیت ستون، مکانیزم باخت ستون به باخت تیر تغییر می یابد. در این رخ مقاومت خمشی ستون هم ارتقا خواهد یافت. در دهه های 1980 و 1990 دیوارهای برشی فولادی که فاقد مشقت بار کننده بودند در مقیاس اندک در بعضی ساختمان ها در آمریکا و کانادا به کار گرفته شدند، در برخی موردها هم این گونه دیوارها اصلی لایه هایی از بتن پوشانده می شدند که اهمیت یکدیگر نوعی سیستم مرکب تشکیل می دادند. در سرزمین ایران نیز ما اهمیت این اختلال در روزگار زمین‌لرزه دلخراش بم مواجه شدیم. در بتن پس کشیده غیر چسبنده در مسیر عبور فولادهای پیش تنیدگی غلاف توخالی در بتن تعبیه شده و بعد عملیات بتن ریزی انجام می گردد. درنتیجه این تقاضاهای بار بالاتر، ساختارهای موجود بایستی مجدد ارزیابیشده و برای برآورده شدن نیازهای بار مازاد ممکن است مقاومسازی ساختمان ضرورت یابد.بهطورکلی مقاومسازی ساختمان ممکن هست به برهان تغییرات کد، بهسازی لرزهای کمبودهای ایجادشده به عامل اثرات زیستمحیطی(مثل خوردگی )، تغییر تحول در ارتقاء توشه خدماتی و یا نقص ناشی از ساختار که به دلیل خطا در طراحی یا ساختوساز ایجادشده است، ضرورت یابد.برای سازههای فولادی و بتن آرمه، جایگاه سازی در برابر زمین لرزه می تواند با استعمال از یک عدد از روشهای متفاوت مثل شاتکریت، اتصالات قطعات پیشساخته و چسباندن ورقههای فولادی، افزایش مرحله بازه بخش بتنی دارای بهرهگیری از پوشش بتنی و کامپوزیت خارجی، فولاد پیوندی خارجی، تقویت خارجی عضو سازهای کلیدی سیستمهای پس از جاذبه خارجی یا این که داخلی و همچنین بقیه روشها و یا این که ادغام آنها، انجام شود. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وبسایت مقاوم سازی در پدافند غیر عامل.