پیستون موتور چیست ؟

برای دوری ازین دو ایراد پیستون حلقه طراحی و ساخته می شود تا در درون شیارهایی در بدنه ی پیستون کارگزاشتن گردد. چنانچه به دیواره پیستون های اکران داده شده توجه کنید می بینید در دیواره تمامی آنها شیارهایی ساخت شده است ؛ همین شیارها محل نصب رینگ پیستون می باشد. شیارهایي نیز بر روي محفظه پیستون تعبیه مي شود كه محل قرارگیري رینگ ها مي باشد.در صورتیكه اندازه این شیارها بیش از حد دیتا شده در اطالاعات فنی دستگاه باشد پیستون بایستی مطلقا تعویض گردد. تفلون جمهوری اسلامی ایران حیاتی به کارگیری طیف وسیعی از پلیمرهای استاندارد و مواد ویژه، و تجربه در زمینه ساخت کمپرسور رینگ ها؛ بهترین آببندی را همراه اصلی سایش کمتر و طول عمر بخش اعظم به شما ارائه می کند. اشکال مختلف پیستون حلقه ، رایدر رینگ و نوار رایدر آببندی های گوناگونی را به جهت طیف وسیعی از کمپرسور ها فراهم می کند. پیستون حلقه و رایدر رینگ های سپاهان پلیمر برای کاربرد های مهندسی و به طور یگانه متناسب کلیدی پارامتر های عملیاتی شما برای طیف وسیعی از وضعیت عملیاتی طراحی و ساخته piston 86 top alu می شود. پیستون حلقه ها کلیدی مفاصل مورب نیز به جهت فشار های بالاتر از 15 توشه به کارگیری می شود. پیستون حلقه تفلون و رایدر حلقه های تفلون برای کاربرد های خشک و جدیدترین تکنولوژی های روز عالم طراحی و ساخته می شوند. کمپرسور حلقه ها می توانند در داخل شیار پیستون یا در داخل شیار سیلندر یا اصطلاحا گلو نصب شوند. حساس اعتنا به شتاب بالای کمپرسور (rpm) که به طور معمول امروزه به دست می آیند، از دست دادن نشت گازتنها اثر گذاری جزئی بر کارایی کمپرسور دارد. وجود یک ترک در بدنه کمپرسور حلقه سبب ساز می شود تا ما به راحتی بتوانیم آنرا در درون شیار پیستون کارگزاشتن و راه اندازی بکنیم و به همین خاطر است که به طور معمول دو عدد کمپرسور حلقه را در باطن پیستون کارگزاشتن می نمایند تا رخنه ها به رخ متقاطع در جهت مغایر یکدیگر قرار بگیرند و آببندی تام صورت گردد. درصورتیکه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه سایز پیستون tu5 لطفا از صفحه ما بخواهید.