نقش کودکان در بالندگی حماسه عاشورا

فدایی در توضیح این آموزش خاطرنشان کرد: به همین معنی که در صورتی که فرزند فعالیت درستی را انجام بخشید می بایست حیاتی تایید پدر و مادر روبه رو شود ولی درصورتیکه رفتار نامناسبی از او دیده شد به وسیله بی اعتنایی نسبت به رفتار بچه می شود آن را از در میان برد. خلاقیت به عنوان توان ارائه راهکارها و رویه حلهای تازه و نوین به جهت حل مشکلات و رسیدن به هدف ها به شمار میرود. کودکانی که توانایی های لازم به جهت کارکردهای میان شخصی مفید را یاد نگرفته اند؛ پرخاشگر؛ تندخو و منزوی هستند و گزینه تنفر دیگران قرار گرفته و اقتدار همکاری موءثر با دیگران را ندارند و به شدت در معرض خطرات جسمی، روحی و اخراج از مکتب هستند. کودکان همانند نهرهای باریک، مدام نمی توانند مستقل و قطع باقی بمانند و به ناچار، روزی به دریای اجتماع وارد می شوند؛ چرا که استعدادها و توانایی های آنان در عرصه ی حیات اجتماعی شکوفا می شود. وی دارای تاکید بر اینکه بسیاری از تایم ها یک آموزگار خوب ناجی دانش آموز است، ادامه داد: البته بایستی توجه داشت که امکانات ضروری به جهت آموزگاران باید فراهم شود تا حساس فراغ بال آموزش های خویش را چه از حیث درسی و چه از نظر پرورشی و تربیتی به کودکان ارایه دهند. توضیح بازی: کودکان می گویند که دوست دارا‌هستند در آینده چه کاره شوند و درباره علت انتخاب خود و خویش شغل اطلاعاتی را به کودکان دیگر می دهند. در همین رهگذر، هر یک از آزاد مردان و شیر زنان عاشورا، به سهم خویش بر اعتلا و سربلندی همین حماسه افزودند البته کربلا از حماسه کودکانی که در همین مسافرت جاودانه، نیز پای ایثارگران و جانبازان عاشورا، چکامه حضور سرودند، خاطره ها بر لوح سینه دارد. رفتارهای اخلاقی از حدود سه سالگی به آن گاه آموخته می شوند و بخش بیشتر آموزش اخلاقی نیز تا حدود ۷ سالگی خاتمه پیدا می کند در واقع پدر و مادر می بایست متوجه این سن بحرانی باشند؛ سنی است که طفل از نظر اخلاقی نقش می پذیرد.مادر یا پدر، کدامیک الگوی اخلاقی فرزند است؟ درکنارمحیط اجتماعی است. والدین به برهان نفوذ بر فرزندان، می بایست از نحوه های مناسب درپرورش مذهبی، تولید انس دینی، عادات دینی، معرفت فقاهتی کل تلاش خود را بکنند تا تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان به نتیجه ي گزینه حیث برسد. بهترين نهادي كه مي تواند اين خلا را مالامال كرده و در اين موقعيت اساسی به ياري جوانان بشتابد، مکتب است. برای افرادی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استعمال از نقش طفل در فیلم ، شما شاید می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.