مقاوم سازی با FRP – شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

گنجایش باربری نهایی تیر ها حساس بکار تن ترکیبی از ورق های تقویتی مسلح به شکل عمودی و افقی یار اهمیت چسب اپوکسی مطلوب نسبتاً دو برابر می مقاوم سازی تیر بتنی با frp شود. از آنجایی که تیرها انرژی را به رخ موثرتری مستهلک می کنند، تقویت ستون های ساختمان به خواسته تشکیل مفاصل پلاستیک در تیرها زیاد حایز با می باشد. تکنیک مقاوم سازی ستون های مسلح بتنی مهم به کار گیری از کامپوزیت های اف آر پی (FRP) به طور گسترده ای به جای پوشش کردن به وسیله فولاد (Jacketing Steel) مورد کاربرد قرار گرفته است. فولاد های ساختمانی به طور مختصر در در مقابل خوردگی به وسیله قلیای بتن مراقبت می شوند و غالبا باعث تداوم خدمت پذیری سازه می گردند به جهت خیلی از سازه هایی که در محیط های تهاجمی از قبیل سازه های دریایی، پل ها، پارکینگ ها که معرض نمک های یخ زا قرار می گیرن مخلوط رطوبت، افزایش دما و محیط کلریدی قلیایی بتن را کمتر میدهد و باعث خودرگی فولاد ها می گردد که در غایت موجب تخریب سازه بتنی می شود به این خاطر امروزه از میلگرد های ساخته شده دارای مواد پلیمری FRP در این سازه ها به کارگیری میشود. استفاده از کامپوزیت های حیاتی راستا پلیمری FRP در مقاوم سازی و بهسازی سازهها و به طور کلی مقاوم سازی کلیدی FRP در طراحی سازه های بتن آرمه طی سالهای اخیر از پرورش قابل توجهی برخوردار بوده هست که برهان اهمیت آن نیاز به افزایش عمر بهره برداری و ارتقای مهم زیرساخت ها در همگی نقاط عالم میباشد. تیر های بتنی را مهم شیوه های مختلفی میتوان مقاوم سازی و تقویت نمود که از گزاره آنان ژاکت فلزی و بتنی ، FRP میباشد. همواره به یک یا یک‌سری عامل مجبور به مقاوم سازی ساختمان ها و بنا های عمرانی میباشیم که همین مقاوم سازی ها میتواند به شیوه های متفاوت و اصلی مصالح گوناگون انجام گیرد که هر یک از این مصالح و نحوه ها با اعتنا عضو مورد لحاظ که قرار می باشد ترمیم و تقویت شود مورد استفاده قرار میگیرند یکی از طریق های معمولی و سرعت بالا و در عین حالا باکیفیت استعمال از الیاف و مواد اف آر پی (FRP) میباشد. به کارگیری از الیاف پلیمری FRP تنها طریق مقاوم سازی می باشد. انواع میلگرد FRP میلگردهای کامپوزیتی FRP متشکل از دو بخش پلیمری FRP و رزین مقاوم سازی سازه بنایی حساس frp هستند. میلگرد های فولادی حیاتی اخلاق تقریبا همسانگرد میباشند ولی میلگرد های پلیمری کلیدی اخلاق و رفتار ناهمسانگرد هستند. این خلق ناهمسانگرد در مقاومت برشی و خلق چسبندگی میلگرد هایی FRP به بتن اثر گذاری میگذارد. خوردگی فولاد و تخریب شیمیایی بتن، خوردگی قطعات فولادی در سازه های مجاور آب از قبیل خورردگی ناشی از کربناتاسیون ، شکافت کلر به داخل بتن، تهاجم سولفات ها و اسیدها، یک مساله مضاعف اصلی تلقی میگردد. خطاهای اجرایی از قبیل انواع در قالب بندی، آرماتور بندی ، تولید و اجرای بتن، قالب برداری و فعالیت آوری بتن که اکثر زمان ها از عدم وجود سیستم های کنترل کیفی، آنالیز و یا این که وجدان کاری در سوله ناشی می شود. سیستم FRP به این صورت تعریف می‌شود که الیاف و رزین ها برای ساخت یک‌سری لایه مرکب مورد به کار گیری قرار میگیرند به نحوی که که رزین های مصرفی به منظور چسباندن چندین لایه مرکب به مرحله بتن زیرین و پوشش ها به منظور محافظت مصالح مخلوط شده استفاده میشوند.