ضوابط و اصول طراحی هتل – معمار آنلاین

پارچهی کف و پشت صندلی هماهنگ با کوسنها تهیه شود. به هر جهت صندلی محکم پشت میز تحریر و یک صندلی راحتی نیز قابل قبول است. اتاق دوتخته یا اتاق اصلی تخت دو نفره: دو صندلی راحتی و یک صندلی میز تحریر. میز آرایش و میز تحریر آماده شود. اتاق یک نفره: یک صندلی راحتی و یک صندلی میز تحریر. صندلی راحتی باید محکم و ریلکس باشد کفی و پشتی آن روکش داشته باشد. بایستی درصد مشخص و معلوم و خاصی از فضای موجود را به هر یک از قسمت ها اختصاص دهید. در این مرحله از درجه هم میتوان از یک فضا به جهت نصیب پذیرش و لابی در صورت ساخت شرایط مطلوب به کار گیری کرد. دسترسی به حمام از نحوه محوطهی عمومی (مثل نصیب پذیرش ویا سالن نشیمن و حیاط خلوت) قابل قبول نیست. استفاده از تورفتگی برای آویزان نمودن لباس قابل قبول نیست. هتلهای نو رخ گرفته با طراحی طبقات فانتزی (شیك) می توانند بعنوان یک جایگزین برای هتلهای قدرتمند زنجیره ای موسسه ها بین المللی, که در جستجوی یک برند قابل شناسایی در تمام جهان هستند, چشم شوند. فضای سرویس بهداشتی عمومی در فضاهای عمومی باید زنانه و مردانه به طور منقطع از یکدیگر در محل مناسب به جور ای پیش بینی شود که اهمیت دو فضا بوده که فضای اول به جهت کارگزاری دستشوئی و فضای دوم به جهت توالت در نظر گرفته شود. یک هتل 2 ستاره هنوز در محمدوده صرفه اقتصادی میباشد و ممکن هست به رخ جداگانه متعلق به آن باشد ، اگرچه معمولاً چکیده از هتل های زنجیره ای مناسب بها است. هتل ایآی از 120 اتاق تشکیل شده که 42 واحد آن به صورت سوئیت است. از آنجا که لابی اولین مکانی می باشد که دقت مخاطب را به خودش جلب می نماید و به نوعی او را پایین تأثیر قرار میدهد، تاکید میگردد به خواسته به دست آوردن نتیجه مطلوب، در هنگام طراحی لابی هتل از مشورت و همکاری افراد کارشناس و مهم تجربه یاری گرفته شود. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اساسی ضوابط و استانداردهای طراحی هتل 4 ستاره وب وب سایت خویش باشید.