سولفات پتاسیم چیست؟

نقش کود سولفات پتاسیم و یا عنصر پتاسیم در پرورش و باروری و مبارزه با خشک سالی در بخش کشاورزی را نمی توان نادیده گرفت از این رو خوبتر میباشد استفاده از همین کود مخصوصا در مناطقی که حساس فقدان آب مواجه هستند ارتقاء یابد . هر چه مقدار ناخالصي كود بيشتر شود اولا كمتر در آب حل شده و ثانيا از سرعت حل شدن آن کاسته می شود و لذا ضروری هست باغداراني كه از سيستم قطره اي استعمال مي كنند به سرعت حل شدن آن دقت نمايند. گیاهان برای تامین همین مواد مغذی نیاز به کودهایی دارا‌هستند که مهم تقویت و تامین مواد اضطراری بوسیله آن‌ها بتوانند در کمال سلامت محصولات بهتری ارائه دهند. در چنين شرايطي طولانی تر كردن سولفات پتاسيم خطا بوده و بايد بررسي ضروری درباره ی علت جذب نشدن پتاس توسط گياه صورت گيرد. چگونگي خلق و خوی خاك و گياه با نیز نيز بسيار پيچيده تر هست و دانش ما در ايران نيز بسيار اندك می باشد لذا اعتنا و تجربه كشاورزان براي به کار گیری درست از گذارده ها بيش از پيش راهگشا است. چرا كه كلر را براي گياه يك عنصر مسموم كننده مي دانند. در سولفات پتاسيم ميانگين مقدار پتاسيم به شكل عنصر 42 درصد و در كلرور پتاسيم 50 % هست و به نظر قيمت، كلرور پتاسيم 50 % ارزانتر از سولفات پتاسيم است. به مدل ای که کمبود همین عنصر در گیاهان سبب رنگ زرد شدن سریع و نهایتا از در بین رفتن آن ها می شود. اصولا ،کود به هر ماده ای مهم مبداء طبیعی یا این که تصنعی گفته می شود که برای تأمین مواد مغذی گیاه به خاک یا این که بافتهای گیاه وارد می شود. ترکیبات سولفات، نمک ها یا استرهای اسید سولفوریک میباشند که حساس جایگزینی یک یا این که هر دو هیدروژن کلیدی یک فلز تشکیل می شوند. سولفات پتاسیم معمولا به صورت پودر سفید، کریستال های سپید (یا بی رنگ) یا این که گرانول سفید می باشد. فروش سولفات پتاسیم به طور معمول به رخ گرانول و پودری میباشد. مقدار pH (اسيديته) در سولفات پتاسيم از 3 تا 9 متغير بوده و غالبا ارزانترين نوع کود حساس pH 9 و گرانترين جور آن حساس pH 3 مي باشد حیاتی همین وجود زیرا باغ ها پسته ایران به طور معمول در محيط شعف قرار دارا هستند لذا بهتر هست از كود اهمیت pH (اسيديته) سولفات پتاسیم گناباد 3 به کارگیری كنيم. معادن اصلي پتاس دنيا در كشورهاي كانادا، روسيه و بلاروس قرار داراست و قريب به 90 درصد از كل ذخاير پتاس دنيا در اين سه كشور وجود دارد. اگر از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد سولفات پتاسیم به جهت خیار لطفا از ورقه ما بخواهید.