زمین برای فروش در ترکیه

حال دارای موافقت نهایی عباس آخوندی، «انتقال مالکیت زمینهای مسکنمهر از دولت به صاحبان اصلی» بعداز ماهها زمزمه و وعده مسوولان، به جهت اولینبار در ۱۸ شهر جدید و به جهت ۴۰۰ هزار واحد مسکونیمهر- که ۲۰درصد کل مسکنمهر مرزو بوم را شامل میشوند- به اجرا درمیآید. واحد ها می توانند در مرکز ها شهر یا این که اطراف شهرها واقع باشند. در مورد همین دسته زمین ها واجب میباشد احتیاط کرده و قبل از قرارداد استعلام های واجب را بگیرید. همین به این معناست که هنوز مسافت محسوسی میان میهن ما و کشورهای گسترش یافته ی عالم در زمینه زیرساخت های گسترش و نیز چنین تأسیسات زیربنایی وجود داراست که می بایست به عملکرد و کارایی مردم سخت کوش و بلند عملکرد این مرز وبوم این مسافت به تدریج کاهش یابد تا انشاالله بر شالوده مدرک دیده انداز 1404 کشورمان به مرزهای توسعه یافتگی رسیده و خود تبدیل به الگوی قابل قبولی به جهت گسترش سایر کشورها فروش زمین در گیلان کیاشهر گردد. مشاور معاون وزیر راهوشهرسازی افزود: در قالب همین دستورالعمل، برای آندسته از صاحبان مسکنمهر که واحدهای خود را در سالیان گذشته تحویل گرفتهاند، در صورتی تمایل به خرید زمینهای ۹۹ساله داشته باشند، مشروط به اینکه کل ساکنان یک ساختمان درخواست مالکیت زمین را ارائه کنند، عملیات انتقال مالکیت حداکثر ظرف مدت ۶ماه اصلی صدور سند به نام متقاضی، انجام میشود. تیم مسکن، فرید قدیری: وزیر راهوشهرسازی با سفارش کمپانی عمران شهرهای جدید به جهت «فروش زمینهای ۹۹ساله به صاحبان واحدهای مسکونیمهر» موافقت کرد و مصوبه ۷مادهای تنظیمشده در همین خصوص را آیتم تایید قرار داد. پیشتر و در آخرها خردادماه امسال، وزارت راهوشهرسازی اهمیت اصلاح ضوابطی که زمستان۹۲ برای آزادسازی خریدوفروش مسکنمهر صادر کرده بود، مجوز سادهتری برای معاملات سوای مانع این واحدها در سراسر سرزمین تمجید کرد و با ابلاغ آن، مسیر قانونی دستیابی به ارزشافزوده همین املاک را برای صاحبانش مهیا ساخت. مهدی ساماندهی مدیرکل حقوقی و املاک شرکت عمران شهرهای تازه درباره جزئیات راهبرد «واگذاری و انتقال میدان واحدهای مسکونیمهر» به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد: همین راهبرد براساس مستندات رسمی فرادست و مطابق مواد ۶ و ۹ ضابطه تولید شهرهای تازه تصویب شده سال ۱۳۸۰ تنظیم شده و به تصویب وزیر راهوشهرسازی رسیده است. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم فروش زمین ویلا در گیلان لطفا از برگه ما بخواهید.