دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ- پمپ تزریق-پمپ دیافراگمی-پمپ پیستونی

دوزینگ پمپ یا این که به عبارت دیگر مترینگ پمپ ، پمپ هایی میباشند که مقدار یا این که دوز مشخصی را از یک سیال پمپاژ یا به معنای دیگر تزریق می چک ولو دوزینگ پمپ کنند . هر چندین در موردها یگانه سازندگان بنا بر پیشنهاد دوزینگ پمپ های اهمیت دبی بالا نیز تولید می کنند. ضمن آنکه عبور سیال از داخل آن هم منجر افت فشار و بالا رفتن NPSH پمپ می شود. به طور معمول دبی همین پمپ ها بین ۱ تا ۱۰۰۰ لیتر بر دقیقه و فشار کاری در میان ۱bar تا ۲۰۰bar متغیر می باشد. چگالی که میان همین لایه ها وجود دارد به دقیقی پمپهای دیافراگم نمی باشد و آن ها همینطور مهم یک مرحله پوشاننده هستند. به عنوان مثال اگر تولید کننده اعتنا دستگاه را 1٪ اعلام کرده باشد به‌این معناست که در هر نقطه دربین دبی 1 تا 100 درصد، دقت دوزینگ پمپ مربوطه يكسان ميباشد.. به عنوان نمونه در صورتی که تولید کننده توجه دستگاه را ۱٪ اعلام کرده باشد به‌این معناست که در هر نقطه در بین دبی ۱ تا ۱۰۰ درصد، اعتنا دوزینگ پمپ مربوطه یکسان می باشد. کلریناتور ( دوزینگ پمپ یا پکیج تزریق مواد شیمیایی) پمپ تزریق کلر به پکیج های تزریق کلردر سیستم کلریناتور گفته می شود که در ابعاد و ظرفیت های گوناگون و به صورت دستی یا هر مشخصه طراحی و اجرا می شود جزء اهمیت سیستم کلریناتور یک دستگاه دوزینگ پمپ مترینگ پمپ یا پمپ میزان گیر می باشد . پمپهای دوزینگ از مدل پمپهای جابهجایی مثبت بوده و در سرانجام خروجی آنان به صورت پالس میباشد. دبی دوزینگ پمپ به رخ دستی یا اتوماتیک تهیه می شود و اهمیت توجه به کاربری مترینگ پمپ ها نیازی به دبی نیست. به این مراد دوزینگ پمپ ها کلیدی کلگی از متاع های مختلف مانند PVC یا PVDF عرضه می شوند. دبی این پمپ ها به طور دستی و یا اتوماتیک دربین صفر تا حداکثر میزان خویش قابل تهیه می باشند. ضروری به ذکر است که اجزای تشکیل دهنده پمپ ها اساسی دقت به نوع آنها گوناگون است.