تسلط بر روش پیستون فقط یک تصادف نیست – یک هنر است

هنگامی که کلیدی چنین ساختاری (یا ماتریکس، همانطور که در مرحله سلولی نامیده می‌شود) مواجه می‌شویم، سلول‌های عادی می‌توانند به شکلی از حرکت تغییر‌و تحول نمایند که اهمیت حرکت دادن هسته خود، مانند پیستون در موتور، اختلاف فشار را در درون سلول پیستون شاپ ایجاد می‌کند. حلقه روغن به جهت پاک کردن روغن اضافی از دیواره سیلندر در حین حرکت پیستون استعمال می شود. به تیتر یک قاعده کلی پمپ های کلاچ را نمی توان در جایی که جریان خروجی پمپ بیش از 15 GPM میباشد استفاده کرد چون تسمه محرک موتور پایین بارهای بالاتر در معرض لغزش است. ولی تحقیقات پتری نشان بخشید که سلول‌های فیبروسارکوما نمی‌توانند همین حرکت پیستون را به جهت عبور از آن فشارهای محکم زمانی که آنزیم‌های پروتئاز خاصی وجود دارا‌هستند و دوچندان فعال هستند، انجام دهند. اساسی در لحاظ گرفتن این موضوع، پتری تلاش‌های تحقیقاتی را رهبری کرد که کار کشته به گزینش این‌که سلول‌های تومور یگانه (فیبروسارکوم) قادر به انجام نوع خاصی از حرکتی نمیباشند که سلول‌های بافت همبند طبیعی زمان حرکت در محیط‌های سه‌بعدی و تنگ انجام می‌دهند. در حالی که مقدار کل فشرده سازی مسئول دوران مرگ سلولی بود، نرخ کرنش مسئول تعداد سلول های آسیب دیده و نوع آسیب آنها بود. به تیتر مثال، سلول‌هایی که در معرض فشار 7 درصدی قرار داشتند پس از حدود 12 ساعت می‌میرند، در حالی که سلول‌هایی که در معرض سویه 12 درصدی قرار می‌گرفتند در حدود هفت ساعت می‌میرند. کار فرانک نشان داد که حدود شش ساعت ارتفاع می‌کشد تا نورون‌ها نشانه‌هایی از جراحت جبران‌ناپذیر را از میزان فشاری که تصور می شود نمونه‌ای از ضربه‌های وارده به سر می باشد نشان دهند. در نرخ کرنش بالاتری که در این مطالعه استعمال شد، نورون‌ها آسیب آکسون منتشر (DAI) را ساخت کردند – نماد بارز TBI که در آن زائده‌های سلولی به اسم آکسون متورم میشوند و در غایت می‌شکنند و حباب‌ها یا «بلب‌ها» را در نقاط ناکامی تشکیل می‌دهند. به جای شکستن و تشکیل حباب‌ها، آکسون‌ها و اکستنشن‌های نوریت به آسانی اصلی مرگ سلول‌ها جمع شدند. ولی تعداد زیاد پاره ای از بیش از 200 داروی ضد سرطانی که به جهت به کار گیری بالینی تایید شده اند، در واقع مانع از جدا شدن سرطان از تومور اهمیت و توسعه آن به سایر اندام ها می شوند – مقصر اکثریت قریب به رخداد مرگ های مرتبط اصلی سرطان. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وبسایت پیستون شاپ.