برج خنک کننده مدار بسته – کاتالوگ و قیمت خرید کولینگ تاور مدار بسته

در ادامه اصلی ورود آب از بخش فلنچ ها به داخل برج خنک کن، این آب از شیوه نازلها بر بر روی منتخب به اسم پکینگ پاشیده میشود. جریان هوا توسط منتخب به نام فن حساس انتقال اقتدار از الکترو موتور در برج تولید میگردد. در همین مبدل حرارتی آب باطن سیکل بسته لوله های کوئل نیز جریان مییابد. در برج خنک کن مرطوب (Wet-Cooling Tower) آب گرم از بالای برج حساس عبور از پکینگها و برخورد حساس جریان هوای تازه که از گوشه و کنار خارج به وسیله حرفه یا این که به صورت طبیعی وارد برج می گردد ضمن تبادل حرارتی و خنک شدن در پایین برج تهنشین میشود. به طوری که پس از پاشش آب توسط نازل ها، آب به شکل لایه های نخ نما در سطح ها پکینگ، کاملاً پخش شده و این چنین در تماس حیاتی هوای بیشتری قرار می گیرد. چنانچه در حالتی که آب دورن تشت و لوله های برج خنک کننده قرار داراست و آب تخلیه نشود بایستی از سیستم پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده ( Electrical Heat Tracing ) بروی لوله ها و تشت دستگاه به کارگیری کرد تا امکان زیر آمدن دما بیش از ۴۰ سکو فارنهایت را ندهد. در ادامه آب خنک شده به سمت کندانسور یا این که تجهیزات فراوری شده محل جذب گرما پمپ خواهد شد. دارای وقوع این امر، حجم قلیلی از آب در حال گردش نیز تبخیر میشود.برای نمونه آبی که توسط یک فرآیند صنعتی در دستگاهی مثل کندانسور تهویه هوا گرم میشود، به سمت برج خنک کاری روانه میگردد. وقتی که آب کندانسور گرم به برج خنک کننده وارد میشود، از دربین «پکیج مخزن» به رخ قطرههای ریز به باطن اسپری میشود که تراز آب را ارتقا داده و در عاقبت قابلیت و امکان از دست رفتن حرارت اکثر را مهیا میکند. در نمودار تحت مشاهده می نمایید که آب برج خنک کن به چه شکل اهمیت کاهش توشه حرارتی مبتلا یخ زدگی می شود. برج خنک کن در واقعیت نوعی مبدل حرارتی صنعتی بوده که در جهت سرد سازی اشکال تجهیزات صنعتی به وسیله کمتر دمای سیال خنک کننده میباشد. به کار گیری از برج های خنک کن بطری شکل، به ادله انواع های فراوان و راندمان زیاد پایین، در عمده میهن های پپیشرفته منسوخ شده میباشد و به جای آن از برجهای خنک کن مکعبی رخ و کانتر فلو به کار گیری می گردد. از مزیتهای برج خنک کننده صنعتی در نیروگاهها و واحدهای صنعتی همین است که میزان آب در گردش به جهت خنک سازی کاهش می یابد و از اینرو در مصرف آب دوچندان صرفه جویی می گردد و از طرفی دیگر این مسئله روشن می باشد که دیگر اضطراری نیست مانند سیستم های خنک کننده مستقیم مقادیر بالایی از آب گرم روانه دریاها، دریاچه ها و رودخانه شود و در پی آن اکوسیستم حیوانات دریایی برج خنك كننده برهم نمی ریزد.