امکانات یک خانه هوشمند

آموختههای حاصل از این دیتاها در طول دوران به فناوری اینترنت اشیاء امداد می‌نماید تا به سیگنالهای انسانی و نیاز به طور مؤثرتری خانه هوشمند در مشهد پاسخ دهد. محبوب ترین جواب به کلیه این پرسش ها همین می باشد که از تشخیص گفتار و پردازش لهجه طبیعی به جهت توسعه و گسترش همین برنامه ها به کارگیری می شود. همگی ما ممکن می باشد در گزینه اخلاقیات به کارگیری از چنین سیستمی مخالف باشیم، البته شکی نمیباشد که از آن استعمال می شود، و هوش مصنوعی نقش مهمی در همین فرمان ایفا می کند. می توانید سیستم خانه هوشمند خویش را برنامه ریزی کنید تا هر دوران که سیستم امنیتی شما مشکلی احتمالی را ثبت کرد، از هشدارهای شدید هوا گرفته تا هشدارهای ردیاب حرکتی تا هشدارهای آتش، به جهت شما پیام متنی یا آدرس اینترنتی ارسال کند. تیزر ساختمانی لوکس در کنار ساحل میامی که معماری و دکوراسیون آن مربوط به شرکت لاگورس می باشد را در تحت تماشا می کنید. هر زمانه که میخواهید چیزی را در گوگل کاوش کنید، سوای شک و تردید یک سری از عبارتهای جستجوی مداد را در نوار کاوش تماشا کردهاید. نتایج جستجو را اصلی هر کاوش بهبود می بخشد و نتایج دارای ارتباط تری را برای کاربر به ارمغان می آورد. همینطور در صورتی که کسی اهمیت کارت و تگ RFID راحت نیست و به این قبیل فناوری ها اعتماد ندارد، می تواند از به عبارتی کلیدهای عادی برای ورود به منزل به کار گیری نماید چون هدف استعمال از سیستم هوشمند راحتی و متانت شماست و به جهت وصال به آن رویه های متعددی وجود دارد. از سوی دیگر، مؤلفه هوش مصنوعی به این ابزارها در یادگیری از دیتا ها امداد می کند. او می دانست که اهمیت سعی می اقتدار غیرممکن ها را ممکن ساخت چرا که در کل سخن هایش از اقتدار بی نمونه عقل انسان و بضاعت بشر در رد شدن از سختی ها می گفت. به لطف پیشرفتهای فناوری مثل تشخیص شی ءها و تشخیص چهره، دیری نمیگذرد که کل فیدهای دوربینهای امنیتی به جای افراد، بوسیله هوش مصنوعی مشاهده میشوند. خاوران فناوری هوشمند مجری خانه هوشمند مشهد می باشد. به جهت مثال می قدرت به ترموستات هوشمند شرکت Nest اشاره نمود. از آنجایی که انسان ها نمی توانند اکثری از مانیتورها را به طور به طور همزمان ردیابی کنند، هوش مصنوعی تماما منطقی میباشد زیرا به اتومبیل ها اجازه می دهد این کار را انجام دهند. به عنوان مثال، باز شدن جک پارکینگ، کنار رفتن پرده برقی، پر‌نور شدن پمپ ها و …