ارزان ترین قیمت رینگ و پیستون خودرو در Cari4

بدیهی می باشد که در بلوک سیلندر یک اتومبیل ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده هست به این ترتیب هرچقدر تعداد پیستون های یک خودرو اکثر شود ، حجم و ترازو بلوک سیلندر آن ماشین نیز ارتقاء پیدا می کند. پیستون سدیمی که از اسم آن پیداست , پیستون کالیپر ترمز مقداری خیره کننده است . در غایت می توان اینگونه اظهار داشت که گزینش صحیح فشار اکستروژن کمک شایانی به بهبود کارایی اکستروژن هیدرواستاتیک مینماید. همانگونه كه ملاحظه مي شود اهمیت وجود حاشیه شيبداري در قسمت بالايي رينگ ، هنگامي كه پيستون و رينگ به سمت بالا حركت مي كنند ، رينگ بر روي لايه روغن روي جداره سيلندر لغزيده و ازجارو كردن روغن به سمت محفظة احتراق جلوگيري مي شود ، درحاليكه زمان حركت رينگ و پيستون به سمت پايين ، به وسیله لبه تيز رينگ ، روغن ها از روي ديوارة سيلندر جارو شده و از طريق جا رينگي و ترک ها و شيارهاي جاررينگي به داخل پيستون و نهايتاً به درون كارتل هدايت مي شود . پیستون ها معمولا سبک کلیدی قدرت انتقال حرارتی بالا ساخته میشوند. یک پیستون سبک خیس حساس حرکت کمتری است ، بدین ترتیب نیروی کمتری وارد می کند. هنگامی که شما شروع میزنید و سوخت وارد سیلندر موتور می‌گردد , پیستون به وسیله میل لنگ به سمت بالا هل داده شده و بنزین یا گاز را به شدت در سر سیلندر متراکم مینماید . حرکت خطی بالا به زیر آن هم مبداء نیروی موتور هست به این ترتیب که اصلی زیر آمدن بر اثر فشار گازهای ناشی از احتراق درون سیلندر نیروی ایجاد شده از انفجار هوا و سوخت را به بخشهای دیگر موتور منتقل میکند. همین منطقه می باشد که بخش اعظم بسط می یابد و بنابراین از نصیب ذیل پیستون یک مخروط به داخل ایجاد می شود تا مسافت بیشتری دربین همین تاج و حلقه پیستون در اطراف سطح بالا تولید شود. در عاقبت زمان راه اندازی موتور سطح پیستون ساییده نمی شود . در زیر پیستون ، سوراخی در جهت عرض پیستون ساخت شده هست ، همین رخنه جهت اتصال پیستون به شاتون ساخت شده است. جهت ارتقاء توان و گیرایی خودرو از چند سیلندر و پیستون در ماشین به کارگیری می کنند. در این حالا این مقاومت حرارتی پیستون هست که بایستی به قدری باشد که بتواند این گرما را جذب و از چرخه حرارتی بیرون کند .