آیا ژنیکوماستی قابل درمان است؟

در بزرگسالانی که ژنیکوماستی علت واضحی بجز تغییرات طبیعی هورمونی ندارد، پزشک معالج ممکن هست در دورههای شش ماهه شخص را تحت لحاظ بگیرد تا پروسه کاهش یا ارتقاء پرورش سایز سینه در مردان را باز‌نگری کند. درصورتیکه سن فرد از 45 سال اکثر است یا این که سابقه بیماری قلبی دارد، قبل از عمل می بایست اکو قلب انجام شود. می توانید ویدیوهای محافظت های قبل و آن گاه از جراحی را ، بصورت آنلاین تماشا کنید. به خاطر تأثیر استروژن های جفت بر روی بافت پستان نوزاد (جنین) به وجود میآید، همین حالت غالبا تعدادی هفته تا یک‌سری ماه بعد از آن از به دنیاآمدن با رجوع مرحله استروژن به حد طبیعی، خویش به خود از در بین می رود و به ندرت نیاز به درماندارد. نتیجه آخرین کار ژنیکوماستي آن‌گاه از یک سری ماه پس از فروکش نمودن تورم سینه قابل مشاهده است هر چند که نتیجه آن‌گاه از جراحی سینه تا حدی قابل مشاهده خواهد بود. درصورتیکه درد سپس از جراحی شدید نباشد ، خوب تر هست به جای داروی تجویز شده ، از تیلنول به کارگیری کنید. لباس های ریلکس ، تمیز و گشاد بر بدن کنید. درصورتیکه از بهترین ترفند های جراحی به روز جهان کمک گرفته شود و جراح تجربه و مهارت به اندازه داشته باشد سینه سپس از جراحی راحت و آویزان نخواهد بود و سفت نظیر سینه های طبیعی خواهد شد. خوابیدن به بر روی کمر ، پایین زاویه 30 تا 40 رتبه ( حیاتی قرار دادن 2 تا 3 بالش ) ، بهترین شرایط قرار گرفتن بدن می باشد. ژنیکوماستی در ۵۰ درصد ورزشکارانی که از آندروژن ها و استروئیدهای آنابولیزان سوء استعمال می کنند، ژنیکوماستی قم ساخت می شود. هر چند بزرگی سینه در مردان بالغ حاوی مقادیر کمی از بافت چربی هست البته در شکل ارتقاء مرحله استروژن (هورمون زنانه) یا پروژسترون (هورمون مردانه) ، احتمال تکثیر وجود دارد. تن مردان هم تستوسترون و هم استروژن تولید می کند، هر چند استروژن طبق معمول در مقادیر ناچیز یافت می شود. پوشیدن تی شرت هایی که از جلو کلیدی زیپ یا این که دکمه بسته می شود ، در الویت می باشد.