آیا ایسیو خاموش می شود ؟

ایسیو زیمنس (Siemens) : هفتمین عدد 6 می باشد. نکته: همین مدل ECU اساسی سه کانکتور 112 مبنا می باشد. این ایسیو 3 کانکتور و 84 پایه دارد و دریچه گاز آن از دسته برقی است. مقادیر فراتر از ولتاژ استاندارد آسیب های جدی به ایسیو و وسایل برقی اتومبیل وارد می کند. تا دهه 80 ، بخش اعظم در دست گرفتن سوپاپ گاز یا شتاب دهنده توسط کابل متصل کننده پدال به کاربراتور انجام می شد. بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که عمر اثر گذار خودروها بر مبنا استاندارد جهانی در میان 7 تا 10 سال می باشد البته در کشور ما خودروها به طور میانگین در بین 15 تا 25 سال گزینه استفاده قرار می گیرند که در نتیجه سرانه تعمیرات ECU در مرز و بوم ما در مقایسه اساسی متوسط جهانی اکثر هست و از مشاهدات می‌دانی هم می توان به همین نتیجه رسید بازار این شغل به این زودی اشباع نخواهد شد. تا اینجای نوشته ایسیو چیست، حساس مفهوم و معنای ایسیو و علت تغییر و تحول ماشینهای کاربراتوری به انژکتور و لزوم استفاده از ایسیو جهت مدیر مطلوب موتور خودرو کمابیش آشنا شدیم. رشته آموزان مجری برگزاری دوره های مکانیک و اتومکانیک از گزاره آموزش مکانیک ماشین ، تدریس نقاشی اتومبیل ، آموزش صافکاری خودرو و … و اهمیت دقت به دامپ خویش که در آن روزگار واضح و خاموش شدن رشته ماشین مشخص و معلوم گردیده است. به جهت مدیر گیربکس اتوماتیک ماشین از یک کامپیوتر زیر عنوان TCM استفاده گردیده است. یا این که در صورتی که این دستور رعایت شده چرا آنرا بیرون از شرایط بهینه میکنیم ؟ حالا این سوال پیش می آید که آیا میزان بهینه در برنامه (دامپ) ایسیو رعایت نشده میباشد ؟ ایسیو SSAT : هفتمی عدد 6 می باشد. ایسیو از بر روی کارت کلید روش تشخیص جور ایسیو از بر روی کارت دکمه بدین گونه هست که به هفتمی عدد روی کارت دکمه توجه می نماییم : – ایسیو ساژم (Valeo) : هفتمین عدد 8 می باشد. در دوران دیر باز فرمان های متفاوت در ماشین از شیوه سیم ها منتقل می شدند، ولی امروزه قطعات الکترونیکی کوچکی پایین تیتر ایسیو ECU در ماشین به وجود آمده اند که حکم در دست گرفتن کننده و مرکز ها دستور دهی اتومبیل را پیدا کرده است. همین دسته ECUها بنزین سوز می باشد. همین ایسیو بنزین سوز است، دو کانکتور و 90 شالوده دارد. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم ایسیو 206 گونه 96 بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.