14 مورد از خواص اثبات شده سویق/خرید سویق+فیلم

مصرف سویق برای زنان باردار و کسانی که در گیر فقر آهن و نبود فولیک اسید بوده ضروریست. برای تهیه و تنظیم سویق عدس خوب تر این میباشد که از عدس دیم استعمال فرمایید چرا که سویق به دست آمده از آن کلیدی یکدستی و کیفیت بهتری خواهد بود. فانه یشد العظم و ینبت اللحم؛ نزد امام درستگو (ع) بودم، مردی از اصحاب ما نزد امام آمد و عرض کرد فرزندان ما زمانی متولد می شوند نقص و ضعف دارند، امام فرمودند چرا سویق به کار گیری نمی کنید، چون استخوان را تقویت می نماید و گوشت می رویاند. سبوس جو را آنگاه از تفت دادن مجدد آسیاب کرده و تفت بدهید تا تماما نرم شود و سپس ترکیب کنید.(مدت زمان مطلوب برای تفت دادن ربع کیلو : ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بر روی شعله کم) – سبوس مدت کمتری باید تفت داده شود. در صورتی که سبوس گندم درشت بود دوباره آسیاب نمایید و تفت دهید.(مدت زمانه مناسب به جهت تفت دادن ربع کیلو : ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بر روی شعله کم) – سبوس مدت کمتری باید تفت داده شود. همین سویق خیر تنها به جهت کودکان، بلکه به جهت کلیه سنین مطلوب بوده و از پوکی استخوان دوری میکند. در تیم ” اکسیر حیات “، اهمیت دقت به انتظاری که از سویق داریم و در نظر گرفتن طبع و مزاج مصرف کننده، اشکال سویق را حساس بهترین میزان مرغوب بودن ارائه می کنیم. هر کدام را به رخ جداگانه تفت بدهید و در انتها حساس هم ادغام کرده و آسیاب کنید تا به شکل پودر یک دستی درآید. عدس ترجیحا دیم را به مهربانی آسیاب کرده الک کنید و تفت دهید، و چنانچه درشت بود دوباره آسیاب نمایید و تفت سویق مرسلین نی نی سایت دهید. سنجد را ترجیحا حیاتی هسته آسیاب کرده و الک کنید و سوای روغن تفت دهید. به جهت تهیه سویق بادام آن را آسیاب کرده و تفت می دهند. البته در خصوص شیوه تهیه و استعمال آن به جهت نوپا لازم به ذکر میباشد که سویق به طور کلی به دو روش تهیه میگردد یک آن که نخست دانهها را آسیاب نموده و آن گاه تفت دهیم و دیگر آن که ابتدا کار تفت دادن را انجام دهیم و آن‌گاه دانهها را آسیا کنیم. به این دلیل، بعضا از صویقها را بر اساس ویژگی مصرفکننده یا این که خاصیتشان نامگذاری میکنند. بر اساس حیث علامه طباطبایی، هر جا در روایات واژه سویق فارغ از قید آمده است، مراد صویق گندم هست نیکی هر صویقی. به خواسته ارتقا وزن میتوانید از سویق گندم، جو، گندم و جو و یا این که سویق تمام که در بخشهای بعدی به توضیح عمده در آیتم آن سویق تقویت معده میپردازیم به کار گیری نمایید.

مطلب جدید پیشنهادی  کانادا کارخانه باتری فولکس واگن را با میلیاردها یارانه واگذار کرد