نگاهي به تاريخچه شنا در ايران و جهان

شنای قورباغه قدیمیترین و رایجترین جور شنا است. در آخر ضربه پای شنای قورباغه اصلی ضربه عمودی جایگزین و شنای کرال سینه متولد شد. دارای شروع مبارزه جهانی دوم به ناگاه پیشرفت همیشگی مجدداً متوقف شد (سالهای ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵)، چون نزاع مانع از تماسهای بینالمللی در ورزش گردید. در‌حالتی که شناگر پس از شروع بیش از اندازهٔ مناسب در آب فرو رود در آغاز اساسی زدن یکسری پای کرال پشت کارایی می نماید تن را به سطح آب بکشد تا وضعیت مناسب بدن نسبت به آب تولید شود و آن گاه شروع به زدن دست و پای کرال حلقه شنا اینتکس جور 56264 پشت مینماید. ضربههای پای شنای قورباغه بایستی به وسیله تخته شنا به مراد به دست آوردن تکنیک و مکانیک صحیح حرکت آن انجام شود. شنای قورباغه یکی از ازچهارنوع شنای با هست که مسابقات آن به طور رسمی برگزار میگردد و در عین حالا این شنا عشق و علاقه مندان اکثری دارد، چون احتیاج کمتری به صرف انرژی نسبت به شنای کرال سینه دارد. صدمات ناشی از فعالیت زیاد؛ به عنوان مثال شنای پروانه مسابقهای (پروانه سرعت، و نیکی استقامت) ممکن میباشد باعث یه خرده کمر درد شود شامل شکستن استخوانهای ستون فقرات در موارد نایاب و درد شانهها پس از سالیان متمادی تمرین، شنای قورباغه ممکن هست باعث درد مچ پا و درد مفاصل ران شود، شنای آزاد و کرال پشت ممکن می باشد باعث ورم زانو شود. حساس پشت سرگذاشته شدن این مدت، فدراسیون مجدداً فعال شد. چنانچه آب و حبابهای ناشی ازپا زدن جوششی نداشته باشد، بیانگر همین می باشد که پاها در تراز پائینی از حد ضروری در درحال حاضر حرکت است. تاریخچه شنا به عنوان یک ورزش، در ایران، کوتاه می باشد و به طور کلی نیز همین حرفه از ورزش به نسبت دیگر رشتهها در سرزمین کشور‌ایران چندان پیشرفتی حاصل نکردهاست. اما تا پیش از قرن نوزدهم شنا به تیتر تفریح و ورزش در فی مابین مردم جایگاهی پیدا نکرد. در حالی که دیگر اشکال شنا بوسیله مبتدیان به راحتی انجام میشود، پروانه نیاز به ترفند مناسب داراست تا شکل گیرد. مطابق مقررات بینالمللی، شلوار شنا هنگام مسابقات بینالمللی و رکوردگیری، می بایست از پارچهای به رنگ تیره و به رخ یک تکه باشد. شنای آزاد نوعی از شنا هست که به وسیله فینا (فدراسیون جهانی شنا، شیرجه و واترپلو) تعریف شده و در مسابقات گوناگون جهانی و المپیک انجام می شود که از دارای شتاب ترین سبک های شنا به حساب می آید. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد حلقه شنا فلامینگو لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

مطلب جدید پیشنهادی  در ابتدا، یادبود آوارگان فلسطینی در سازمان ملل متحد برگزار شد