نحوه کار سایت گلس در خط مایع چگونه است؟

سایت گلاس ­های کستل چه کاربرد هایی دارند؟

سایت گلاس ها در خط جریان موارد استفاده متعددی سایت گلاس کستل ایتالیا دارند؛ این قطعه در حفظ سلامت و طول عمر کمپرسور نقش مهمی دارد.

1-سایت گلس کستل در مسیر جریان ماده مبرد که حاوی مخلوطی  ذرات جامد مانند رزین، پودر­های غیر ارگانیک و محصولات غذایی می‌باشد، امکان مشاهده این مواد جامد را فراهم می کند.

2-در هنگام روغن کاری تجهیزات از سایت گلاس برای تشخیص رنگ روغن و وجود یا عدم وجود روغن استفاده می‌ شود.

3-در هنگامی که خطZوط حرکت سیال در چرخه مبرد در حال تمیزکاری است، سایت گلس کستل قابلیت مشاهده مواد خارجی غیرمعمول و مواد باقی مانده را فراهم می کند.

4-با استفاده از سایت گلس در خطوط بخار نیز می‌توان سیال مایع شده را مشاهده کرد. چنانچه این مایع در مسیر حرکت گاز وجود داشته باشد برای جلوگیری از ایجاد مشکل در سیکل تبرید، بوسیله اپراتور از مسیر حذف می ‌شود.

نحوه کار سایت گلس در خط مایع چگونه است؟

در خط مایع سیستم های تبریدی سایت گلاس کستل سه وظیفه دارد. یک. مشخص کردن میزان نفوذ رطوبت به سیستم با تغییر رنگی که توسط نشانگری که در وسط سایت گلس قرار دارد. دیگر نشان دادن ماده مبرد به شکل ستون جامدی ازمایع و نمایش دادن مایع به شکل کف آلود سفید و حباب دار در صورت وجود مقدار کمی از مایع.

مطلب جدید پیشنهادی  بهترین وانت بار در تهران