مقاله طراحی برج مسکونی مطلوب و هوشمند

انسان ها در ارتفاع تاریخ همواره اهمیت درختان پیرامونی خویش در رابطه بوده و بزرگترین فرهنگ های بشری در نواحی قابل کشاورزی و اطراف رودخانه ها و دریاها و دره ها شکل گرفته اند از اینرو اهمیت ارتقا جمعیت شهرها و آپارتمان نشینی انسان ها رابطه خود را اساسی عوامل طبیعی و محفظه زیست کاهش و کاهش دیدند که همین خود دلایل بخش اعظمی مانند افسردگی و گونه های بیماری های ناشی از آن پدید اورد در پی همین اتفاق ها در علم معماری پدیده ای به اسم ساختمان های سبز و یا ارگانیک بر اساس معماری استوار مطرح گردید که فلسفه وجودی ان پیوند دوباره انسان کلیدی طبیعت بود. طی مصوبه طراحی و اجرای برج باغ به این باغ ها اذن داده شد حداکثر سی % از مساحت زمین را به احداث برج باغ تا حداکثر 13 طبقه مسکونی جواز ایجاد داشته باشند از این تاریخ به آن‌گاه بحث طراحی برج باغ در تهران رونق گرفت و آنچه امروزه ما در ایران به اسم برج باغ می شناسیم در واقع خروجی این مصوبه هست که تا سال 1396 ادامه پیدا کرد حالا اهمیت ارائه همین مقدمه و شناخت نسبی به دعوا طراحی برج باغ در تهران به تعریف متدوال طراحی برج باغ در معماری می پردازیم. که تا پیش از آن در تهران محلی از اعراب نداشتند برج های مسکونی حوزه‌ 5 پیدا شد. این روند در شهرهای بزرگ ادامه پیدا کرد تا شروع ده سال هشتاد خورشیدی که دو بازه زمانی شورای شهر دوم مصوبه ای پایین تیتر برج باغ ها در سند طرح جامع تهران به تصویب رسید تا آن زمانه باغ های شهر تهران اجازه تولید مسکونی نداشتند و اهمیت اعتنا به ارتقا بها زمین و آپارتمان مسکونی باغ های فراوانی خصوصا در بخش ها شمالی شهر تهران واقع شده بودند که از حیث قیمت ریالی از یک ساختمان مسکونی یا این که اداری کوچک به سبب ساز عدم اذن ایجاد هم بهای زیر تری داشتند. را گزینه کنکاش قرا دهیم اصلی ما همپا باشید تا در همین مطلب که توسط آتلیه معماری فراکارنو تهیه شده می باشد مبحث جنجالی برج باغ در ایران و خصوصا در شهر تهران را گزینه نقد و تحلیل قرار دهیم. معماران نمای این ساختمان آجری را به صورتی طراحی کرده اند که هر واحد از ایوان خود به تیتر ایوان خلوت به کارگیری می کند و نور به رخ متمرکز به باطن فضای نشیمن و پذیرایی هدایت می شود. پرهیز از غوغا های شهر: دارای زندگی در برج از هرج و مرج و هیاهو شهر مسافت و فضای آرامی به جهت استراحت افراد فراهم می شود.