عوارض ایکس بادی چیست – مطلب دقیق

موفقیت قابل مشاهده، مانند وضعیت بدنی بهتر، غالبا بعد از آن از یک‌سری جلسه تمرین قابل تماشا ایکس بادی زاهدان است. اگر واهمه و نگرانی بابت جریان الکتریکی به کار رفته در ایکس بادی سبب شده که به جهت شروع ورزش دارای این طریق در گیر شک و تردید شوید خوبتر میباشد بدانید که سال هاست که از همین متد در فیزیوتراپی به جهت هدف های درمانی به کارگیری می شود و عارضه خاصی گزارش نشده است. ایکس بادی یکی از متدهای به روز برای ارتقا سرعت اثربخشی تمرینات ورزشی میباشد. این سیستم به غیر از موردها یگانه قابل استعمال به جهت همگی (بانوان، آقایان و نوجوانان) و همه سنین میباشد و هیچگونه ضرری ندارد. همین تمرینات ورزشی به شما در رسیدن به تناسب اندام یاری میکند. از فی مابین رفتن چربی ها، ارتقا قدرت و بهبود ظواهر پوست در طول ۴ الی ۶ هفته قابل مشاهده و ترازو گیری خواهد بود. سرعت عضله سازی با کمک ایکس بادی تا حدود پنج برابر ارتقا پیدا می کند و شما می توانید آن را سپس از صرفا 1 الی 3 ماه بازدید کنید. در واقع تمرین بوسیله تحریک های الکتریکی که پدهای الکتریکی ساخت می کنند را EMS می گویند ( Electrical Muscle Stimulation ) که دارای تاثیر گذاری موءثر و دارای راندمان بالا روی همه عضلات، مراحل عضله سازی را دنبال میکنند. زمانی که شما به باشگاه می روید، حساس فشاری که از طرز وزنه به عضله شما وارد می شود، فرمان هایی از مغز به ماهیچه شما ارسال می شوند و معین می نمایند که باید منقبض شوند. تا به حال نظری به جهت باشگاه ایکس بادی نیاوران تصویب نشده . درصورتیکه این رخداد به جهت کسی بیفتد، ممکن می باشد سبب ساز به عوارضی جدی مثل نارسایی تمامی شود. ایکس بادی را می اقتدار در تیم ورزش های متداول قرار اعطا کرد که به کار گیری از آن به جهت همه نوجوانان، بانوان و آقایان سوای خطر است. سوای واهمه از جراحت: یک فایده ی بزرگ تمرینات ایکس بادی این هست که دستگاه ای ام اس کلیدی امنیت و سهولت تام در متصل نمودن آن است. همین مجموعه پهناور را از هر نظر گوناگون نموده ، به طوری که اشخاص بسیاری تمایل به حضور در کلاسهای این گروه دارند.

مطلب جدید پیشنهادی  جلسه جمعه شما - نیویورک تایمز