دوزینگ پمپ پودر و گرانول

تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ ها: کارایی صحیح سیستم پمپهای دوزینگ متعلق به گزینش صحیح تجهیزات جانبی می باشد. شیرهای اطمینان به جهت حفظ از سیستم زمان افزایش فشار بیش از حد مجاز. شیرهای ایمنی Safety Relief Valves :بیشتر سیستم های لوله کشی نیازمند شیرهای ایمنی برای محافظت از لوله ها در زمان افزایش فشار غیر مجاز می باشد. 2- از نقطه لحاظ برداشت :در سيستم دوم كه تمام چاهها زیر عملكرد يك پمپ قوي و يك دستگاه واحد قرار دارند و لوله مكش کل چاهها اهمیت يك كلكتور بهم مرتبط است ممكن است دبي چاهها از يك محل ديگر تغيير نمايد كه در اينصورت براي تنظيم دبي براي هر كدام از چاهها ميتوان از شير فلكه كه در ابتداي لوله مكش كار گذارده مي شود به کارگیری نمود، در صورتيكه در سيستم اول بايد در هر يك از چاهها يك پمپ ، خاص آن چاه در لحاظ گرفت كه اين خویش ، تهيه وسائل را ايجاب نموده و از نقطه لحاظ برداشت آب توليد اشكال خواهد نمود. اشکال دوزینگ پمپ ها : دوزینگ پمپ ها بضاعت و توان انتقال سیال وغیر سیال را دارند دوزینگ پمپ پودر و گرانول دوزینگ پمپ گونه های مایعات و مواد شیمیایی مورد ها استفاده از پمپ های دوزینگ وقتی که دبی سیستم پاره ای تحت باشد زمانی که فشار سیستم یه خرده بالا باشد هنگامی که مقدار دقیقی از سیال بایستی پمپاژ شود وقتی که پمپاژ سیال اهمیت استعمال از رایانه، میکروپروسورها، در دست گرفتن کنند DCS ،PLC و یا این که شیرهای تناسبی در اختیار گرفتن شود هنگامی که نیاز به انتقال سیالات خورنده و مواد آتش زا داشته باشد هنگامی که نیاز به تزریق سیالات، ویسکوز و اسلاری ها داریم ساختمان دوزینگ پمپ ها: قطعات تشکیل دهنده دوزینگ پمپ ها کلیدی دقت به گونه پیستونی، دیافراگمی یا پریستالیتیک متفاوت می باشد اصلی ترین اجزای دوزینگ پمپ های پیستونی میل لنگ – سیلندر – پیستون – آب بند – شیر ورودی – شیر خروجی دارای ترین اجزای دوزینگ پمپ های دیافراگمی محفظه – دیافراگم – پلانجر – میل لنگ یا این که هوای فشرده یا این که بخار فشرده – شیر¬های ورودی – شیر¬های خروجی مهمترین اجزای گونه پریستالیتیک غلتک – روتور – لوله انعطاف پذیر کاربرد دوزینگ پمپ در صنعت آب و فاضلاب: جهت دوری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، بویلر ها و دیگ های بخار و پمپاژسیال جهت تهیه و تنظیم PH 1 – موارد مصرف گوناگونی دارااست جهت گند زدایی آب باطن خطوط لوله ها از هیپوکلرید سدیم (Naocl) 2 – آب ژوال یا وایتکس موارد مصرف زیادی دارااست جهت انعقاد در سیستم تصفیه از آلومینیم سولفات (Aluminum Sulfate) هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلرید مورد مصرف قرار می گیرد گزینه استفاده قرار می گیرد (Antiscalant) سیستم RO3 – از آنتی اسکالنت جهت خودداری از رسوب در اسید ها و قلیایی ها گزینه به کار گیری قرار می گیرد PH جهت کنترل جهت ازبین بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم آیتم مصرف دارااست جهت گرفتن سختی آب از پلی فسفات مورد ها استفاده داراست جهت از در میان بردن اکسیژن محلول در آب از بیو سولفات سدیم مورداستفاده قرار می گیرد جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تنظیم PH از جوش شیرین یا این که سود سوز آور، کاستینک (هیدروکسید به کارگیری می شود. به این جهت در سیستم های دوزینگ پمپ میزان دبی و فشار از پاراگراف پارامتر های دارای کلیدی بالا میباشند و به این دلیل تمامی دوزینگ پمپ های ساخته شده دبی قابل تهیه و تنظیم دارند. می توان دبی ایجاد شده را مانند شکل بالا به وسیله یک موج سینوسی نشان داد. دوزینگ پمپ های تزریق: در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی مورد بررسی قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از جمله آن پارامترها است پمپهای تزریق سطح وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت شروع می گردد و تا ۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد، این تراز گستردگی در ارتباط با فشار، از یک توشه فشار تا ۱۰۰۰ توشه فشار ادامه می یابد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف بیشتر در گزینه فروش دوزینگ پمپ اتاترون لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

مطلب جدید پیشنهادی  سفر بایدن به ایرلند، در تصاویر