دمپر هوا و انواع دمپر و لوور – میراب صنعت

شتاب جریان نیز به وسیله پره های محل ورود یا دمپر خروجی در دست گرفتن می شود. دمپر یا میراکننده وزنه های چدنی هستند که در ابتدا و انتهای دکل های خطوط برق و غالبا پس از مقره ها کارگزاری می شوند و بوسیله یک کابل انعطافپذیر، وزنه ها بهم دیگر متصل میباشند و یک بست هم وسط آن را به سیم اصلی(فاز یا گارد) وصل میکند . مهم وزش باد و یا این که تخلیه برف و یخ، ارتعاشات عرضی در هادی به وجود میآید که این ارتعاشات سعی دارا هستند در محل اتصال به میراکننده، آن را نیز به یار سیم به نوسان درآورند، اما وزنههای طرفین میراکننده که کابل انعطافپذیر، آن ها را به هم وصل کرده، همین انرژی ارتعاشی را جذب و حیاتی تاخیر عمل کرده و زمان عکس شدن جهت نوسان سیم، انرژی جذب شده را رها میکنند. امروزه دمپرهای بکار رفته در خطوط بنوعی می باشد که در اثر مرور زمانه و حیاتی نوسانات شدید باد، یا این که بی دقتی در موقع کارگزاری حرکت کرده وبه باطن اسپان دکل دمپر خودرو میرود. فن های چندتایی در واحد های پهناور غالبا در انتهای هواساز و شروع نتورک هوا کارگزاری می شوند تا هوا را در نتورک بدمند. گشوده و بسته نمودن دمپر به شکل دستی و یا خودکار قابلیت و امکان پذیر است و دمپر خودکار به وسیله موتور دمپر و یا این که جک های بادی و روغنی و یا این که به نحوه مکانیکی گشوده و بسته می شوند. به طور معمول از همین دمپر در پشت فن هواکش ها و بر روی نما به کار گیری می­کنند که مهم شروع به کارِ فن، پره­های این دمپر، به شکل اتوماتیک باز شده و هوای باطن را به خارج منتقل می نماید و سپس از قطعِ عملکرد رشته نیز بصورت اتومات بسته می­شود و دارای بسته شدنِ پره های این دمپر هم‌زمان کلیدی خاموش شدنِ فن، هم از اتلاف هوای مطبوع داخل جلوگیری می­شود و نیز از ورود و خروج اشیاء، پرندگان، حشرات و دیگر موجودات به باطن ممانعت می­شود. دمپرهای ضد حریق شاهرخی به منظور جلوگیری از عبور دود و آتش به یک حوزه‌ دیگر در مسیر شبکه هوا مورد استعمال قرار می گیرند. و لقمه های آن از درون اصلی آج های ملایمی می باشد که باعث فرو رفتن در تراز خارجی هادی (بصورت سطحی) می گردد و از حرکت دمپر بر بر روی سیم جلوگیری می کنند. وزنههای میراکننده گونه های متمایز دارند و درچند صورت متعدد ساخته می شوند البته در تمام فرقی از لحاظ ساختارباهم دمپر دستشویی فرنگی ندارند. وقتی که دمپر در محیطی کارگزاشتن و تهیه و تنظیم می شود، دمای گوشه و کنار را مهم فرستادن جریان هوای گرم یا سرد به نقاط مختلف گوشه و کنار تهیه می نماید.

مطلب جدید پیشنهادی  سایت های مرجع اخبار لحظه ای ایران