خرید اسید فسفریک

رخ ظاهری اسید فسفریک: اسید فسفریک یک اسید با سه پروتون میباشد. عنصر فسفر یکی از عناصر سه گانه با مورد نیاز گیاهان به شمار می رود که در انجام بیشتر فرایند ها در گیاهان مشارکت دارد. این ماده مالامال کاربرد به عنوان تعدیل کننده pH در برخی از صنعت ها به شمار می رود .در محصولات بهداشتی جهت خنثی سازی خاصیت قلیایی مورد به کارگیری قرار می گیرد. در ایجاد مکمل های خوراکی دامی مانند دی کلسیم فسفات نیز مورد استفاده قرار می خرید اسید فسفریک پودری گیرد. فسفریک اسید به تیتر ماده افزودنی در انواع گوناگون نوشابه های گازدار مصرف بسیار زیادی دارد، همچنین در ایجاد کودهای کشاورزی فسفاته، مواد شوینده نظیر پاک کنندههای صابونی و غیر صابونی، طعام دام و طیور ( دی­ و­ مونو کلسیم فسفات )،صنعت داروسازی، صنعت تصفیه آب و پس آب ­ها، ضد حریق نمودن بعضا سطح ها به تیتر دلیل بازدارنده اشتعال و هم تولید مواد شوینده به جهت تمیز نمودن و چگالی گیری سطوح فلزی آیتم به کارگیری قرار می گیرد. از اسید فسفریک در ایجاد غذاهای اسیدی و نوشابههای گازدار مانند انواع کولاها به کار گیری میشود. گرید خوراکی اسید فسفریک (افزودنی E338) به جهت اسیدی نمودن غذاها ونوشیدنی هایی مانند اشکال کولاها و مرباها خرید اسید فسفریک پودری به کارگیری میشود. اسید فسفریک گرید خوراکی چیست؟ مرتبه خلوص اسید فسفریک برای فسفریک اسید خوراکی ( ۸۵ درصد) و فسفریک اسید صنعتی ( حدود ۸۰ % ) می باشد. اسید فسفریک در بازار به شکل محلول آبی۵۰ تا ۸۵ % به فروش می­رسد. بالای ۹۰ % جهت مصارف ساخت کود کشاورزی مورد به کارگیری قرار می گیرد، گرید خوراکی اسید فسفریک در نوشابه های مشکی به کار گیری فراوان متعددی دارد. نمک های فسفات از اسید فسفریک به طور گران قدر در پاک کننده ها به عنوان builder آیتم به کارگیری قرار می گیرد. این اسید به طور گسترده به عنوان یک طعم دهنده در ایجاد نوشابه های گازدار کولا مورد استفاده قرار می گیرد. به کار گیری این ماده موجب دادن طعم تندی به طعام می شود، و از آنجا که ماده شیمیایی حساس ایجاد انبوه می باشد، دارای قیمتی پایین و جرم مضاعف در بازار موجو می باشد.

مطلب جدید پیشنهادی  اگر هوش مصنوعی یک سوال درجه باشد چه؟