خرید اسید آسکوربیک |خرید آسکوربیک اسید |آسکوربیک اسید صنعتی

همین ویتامین شامل استر حلقوی میباشد که در گوشه و کنار آبی آبکافت گردیده و اسید تولید می­کند؛ به همین علت نام آسکوربیک اسید بر بر روی آن گذارده شده است. تیمارهای آزمایش شامل 2 سطح آبیاری هر 8 روز یکبار (تیمار عدم تنش) و هر 16 روز یکبار (تیمار تنش) بهعنوان فاکتور حساس و 3 تراز اسید آسکوربیک (صفر، 10 و 20 میلی مولار) و 3 تراز سدیم نیتروپروساید (صفر، 50 و 100 میکرو مولار) بهصورت محلول پاشی برگی بهعنوان فاکتورهای فرعی بودند که در قالب آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل بر اساس طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار قرار گرفتند. بیشترین مقدار شاخص مرحله برگ مربوط به تیمار محلول پاشی شده حیاتی غلظت 25 میلی مولار دارای میانگین 4/2 بود که 66/41 درصد بیشتر از تیمار عدم محلول پاشی کلیدی اسید آسکوربیک بود. بزرگسالان در بین 19 تا 64 سال به 40 میلی گرم ویتامین C در روز نیاز دارند. طبق انستیتوی ملی سرطان ایالات متحده، اسید اسکوربیک می تواند به تن انسان در نبرد اساسی عفونت های باکتریایی یاری کرده و به تشکیل کلاژن، پروتئین اهمیت در بافت فیبری، دندان ها، استخوان ها، پوست و مویرگ ها امداد کند. واکنش اکسیداسیون را در اجزای مواد غذایی متوقف می نماید و مانع از کمتر خصوصیت های ارگانیک در محصولات می شود. رادیکال های آزاد، مولکول های ناپایداری میباشند که می توانند به سلول ها جراحت برسانند. غلظتهای بالای سالیسیلات منجر ارتقاء کار پراکسیداز در نخود شده است (16).حضور اسکوربات و سالیسیلیک اسید به شکل تنهایی و همچنین به صورت توأم در وضعیت نرمال سبب ساز افزایش عمل پراکسیداز می شود ولی در حالت تنش، اهمیت اعتنا به این که ترکیبات ذکر شده سبب ساز مهار خسارات ناشی از تنش می شوند، در نهایت فعالیت آنزیم پراکسیداز اسکوربیک اسید شیمی کاهش می یابد. در 63 و 65 روز پس از کاشت به ترتیب محلولپاشی اساسی سدیم نیتروپروساید و اسید آسکوربیک انجام شد و یک هفته آن گاه تکرار گردید. تیمار آب پاشی سپس از استقرار تمام بوتهها اعمال گردید. تحقیقات نشان دیتا که فعالیت کاتالاز زیر تیمار سالیسیلیک اسید در برنج کمتر می یابد(10و22). پودر آسکوربیک اسید را به محصولاتی که مواد تشکیل دهنده­ی آن مبتنی بر آب است، مانند اشکال لوسیون­ ها، سرم­ ها و اسانس­­ ها بیش تر می­کنند. مطالعات نشان می دهند که ویتامین C احتمال ابتلا به سرماخوردگی را کاهش می دهد، ولی همین گزینه تنها در گروه های مختص و در وضعیت طاقت فرسا پاسخ می دهد، مانند سربازان در محیط های سردسیری، اسکی بازان و دونده های ماراتن. ال-آسکوربیک اسید و نمک های سدیم، پتاسیم و کلسیم آن به رخ مرسومی به عنوان افزودنی های غذایی آنتی اکسیدانی استفاده می شوند.

مطلب جدید پیشنهادی  باربری بلوار تعاون |باربری در محدوده بلوار تعاون با ۴۵%تخفیف - باربری و اتوبار بارسنتر