استنوز دريچه ميترال

اگر‌چه تنگي دريچه آئورت در بعضا از اشخاص به شکل مادرزادی و در عاقبت ابتلاء به یک بیماری قلبی به نام دريچه آئورت دو لبهای (دو لَتی) به وجود میآید، ولی این عارضه در بخش اعظم اشخاص به شکل غیر مادرزادی هست و در نتیجه پیری و تغيير رخ ساختار اين دريچه و يا انباشته شدن کلسيم در دهانه آن تولید می شود و مقدار خونی که از همین روزنه جریان پیدا می نماید را محدود میسازد. تنگی دریچه آئورت ممکن میباشد در اثر ابتلاء به تب روماتیسمی در بازه کودکی نیز رخداد بیفتد. اين بيماري در اثر تنگ شدن مجراي دريچه آئورت به وجود ميآيد. تنگی دریچه آئورت اصولاً یک بیماری مربوط به اشخاص مسن به شمار می‌رود که در اثر تغيير شکل ساختار دريچه آئورت و یا تجمع کلسیم (کلسیفه شدن) در لبههای آن ایجاد میشود. در اشخاص پیر و ضعیفی که خطر بروز عوارض ناشی از جراحی در آنها دوچندان است، میتوان جایگزینی دریچه آئورت را به وسیله یک کاتتر که از نحوه سرخرگ ران پا به سمت قلب جهت دهی میشود، انجام داد. در همین عمل یک کاتتر (سوند) که یک بالن در نوک آن تعبیه شده است، از طرز یک سیاهرگ یا سرخرگ به داخل قلب هدایت میشود. آن‌گاه هنگامی که بالن به دهانه دریچه آئورت میرسد، آن را باد مینمایند تا متورم شده و لبههای روزنه آئورت را از هم قطع کند. در چنین شرایطی، فرآیند تنگ شدن روزنه آئورت از سپس از 60 سالگی آغاز میشود، اما معمولا تا سن 70 یا 80 سالگی، علامتها خاصی را تولید نمیکند. تنگ شدن مجرای دریچه آئورت ممکن میباشد در مقطع کودکی مشکلی به جهت فرد تولید نکند، ولی هنگامی سن او ارتقا مییابد، مشکلات ناشی از همین عارضه نیز پیدایش پیدا میکند. این موسسه کلیدی نشان استاندارد تشویقی برای همگی گونه های روزنه های هوا هست و همچنین اهمیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در کشور‌ایران بوده و مفتخر هست که تولیدات خود را با اتکاء به توان کیفی و مقداری بی حریف خود، اساسی کیفیتی متفاوت به مشتریان عرضه می نماید. در اين رخ مجرای دریچه آئورت به به عبارتی اندازه باقی میماند، ولی خود ساختار قلب رشد می نماید و بزرگتر میشود. همین کار جراحی حساس عنوان تعویض ترانس کاتتر دریچه آئورت (TAVR) شناخته میشود. در این افراد، عمل تعویض ترانس کاتتر روزنه آئورت از لحاظ افزایش ارتفاع عمر و کیفیت زندگی مریض موفقتر از درمانهای طبابت یا جراحی میباشد. در کشورهای در درحال حاضر توسعه، تب روماتیسمی به عنوان شایعترین علت بروز تنگی دریچه آئورت شناخته دریچه سقفی داکت اسپلیت میشود. در اشخاصی که سن کمتر از 70 سال دارند، شایعترین علت تنگی دریچه آئورت یک نقص مادرزادی دریچه کولر سقفی اصفهان میباشد. در بعضا از موردها در کودکان و نوجوانانی که به شکل مادرزادی به تنگی دریچه آئورت مبتلا هستند، میتوان دهانه این دریچه را از طرز یک فعالیت جراحی به نام والووتومی (تخريب دريچه) گشوده کرد تا گشاد شود.

مطلب جدید پیشنهادی  SMIC ، CNOOC: ترامپ در حال خروج از درب قهرمانان ملی چین است