اتریوم (Ethereum) چیست و چگونه کار می کند؟

در بخش بیکن چین اتریوم چیست گفته شد که شاردها، برای ارتقاء مقیاسپذیری و طرفیت نتورک اتریوم به آن طولانی تر میشوند. به تیتر مثال استعمال از زنجیرههای شارد در اتریوم یک عدد از روشهای مقیاسپذیری داخل زنجیرهای است. این فورک شامل ۹ پروپوزال برای بهبود کارایی کانال اتریوم بود و در مرکزیت آنها، تقویت حریم خصوصی کاربران و ارتقا سرعت و مقیاسپذیری اتریوم وجود داشت. این میزان توان عملیاتی برای اکثر برنامههای مشاغل، بهطور غیرقابل قبولی زیر است. دارای همین اوصاف میتوان گفت که ماینینگ در نتورک اتریوم محدود به حافظه (memory-hard or memory-bound) است؛ به همین مفهوم که در همین شبکه، دوران مورد نیاز به جهت حل یک مسأله محاسباتی، اساساً اصلی اعتنا به میزان حافظه آیتم نیاز به جهت مراقبت دادهها گزینش میشود. مهم ارسال همین ایده و جلب اعتنا چندین نفر، حدود ۳۰ نفر به جهت گفت و گو در گزینه مفهوم ایده ارسالی توسط ویتالیک بوترین اهمیت وی تماس گرفتند. ایده نخستین نتورک ارز دیجیتال اتریوم در سال 2013 بوسیله شخصی به اسم ویتالیک بوترین(Vitalik Buterin) حساس بهره گیری از بیت کوین ارائه شد. مالکیت اتر دقیقا نظیر مالکیت بیت کوین بر روی بلاک چین خرید فروش اتریوم رهگیری می شود. حیاتی توجه به همین حقیقت که الگوریتم استخراج بیت کوین فقط نیازمند به یک نظارت معمولی SHA-256 است، امروزه شاهد ظهور چیپهای ASIC هستیم که فقط حیاتی هدف محاسبه تریلیونها هش SHA-256 در ثانیه طراحی شدهاند. همین هارد فورک ثبات بیشتری را به نتورک اتریوم بیشتر کرد و امنیت آن را تا حد زیادی تضمین نمود. در حالی که برخی از اعضای جامعه اتریوم دارای همین تصمیم موافق نبودند و آن را در تناقض دارای ویژگیهای ذاتی و حیاتی بلاک چین مانند غیرقابل برگشت بودن تراکنش های انجام شده میدانستند، اما وضعیت دشوار و فشار زیادی که بر روی اتریوم وجود داشت سبب شد تا اکثریت اعضای شبکه آن به انجام همین هاردفورک رأی بدهند؛ تا در نهایت هارد فورکی به نام هارد فورک دائو بر بر روی بلاک شماره ۱.۹۲۰.۰۰۰ اتریوم به وقوع بپیوندد. آنچه که باعث تفاوت قرارداد ساده و قرارداد هوشمند می شود این است که در قراردادهای هوشمند کدهای کامپیوتری ایراد نیاز به اعتماد را برطرف می خرید اتریوم لپ تاپ کنند. توکن غیر مثلی یا این که NFT به واحدی از داده های ذخیره شده در محل کار دیجیتال موسوم به بلاک چین گفته می شود که دارایی دیجیتال را منحصر به فرد به فرد و قابل بده بستان نمی داند. فرینگتون می گوید: «زمانی که فناوری بلاک چین تغییر می کند (یا افزایش می یابد)، یک انشعاب ممکن می باشد صورت دهد، درست نظیر یک دوشاخه در جاده. فورک یا این که انشعاب در شبکه بلاک چین ، یک بهروزرسانی است که زنجیره بلوکی را از یک بلاک مشخص و معلوم به بعد، به دو انشعاب متفاوت تقسیم میکند.

مطلب جدید پیشنهادی  یک جزیره ژاپنی که در آن چیزهای وحشی هستند